Trasy przejazdu

  2020

  Komunikat 2020-03-12

  OGŁOSZENIE

  W związku z odwołaniem w dniach 12 – 25 marca br. zajęć dydaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, Związek Gmin „PKS” informuje, że od najbliższego piątku tj. 13 marca do 25 marca br. autobusy MKS będą kursować wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze w okresie wakacji i ferii szkolnych - nie będą realizowane kursy oznaczone literką „S” i „e”.

         

  W dniu 13 marca br. kursy na linii Rzeszów - Woliczka i Rzeszów – Nosówka przez Świlczę będą realizowane jak w dni robocze, bez ograniczeń.

    

  Informacje o dalszych  ewentualnych ograniczeniach w realizowanej komunikacji będą przekazywane  w autobusach oraz na stronie internetowej  www.zgpks.rzeszow.pl .

  Komunikat 2020-03-11

  Działania zapobiegawcze w komunikacji publicznej

  Z uwagi na rosnące zagrożenie spowodowane koronawirusem informujemy, że pojazdy używane do obsługi pasażerów  są sprzątane po zjeździe do zajezdni. Czyszczone i myte jest wówczas wnętrze pojazdu, w tym podłoga oraz elementy wyposażania. Dokonywana jest dezynfekcja elementów i powierzchni dotykanych przez pasażerów, w tym uchwytów i poręczy. Kierowcom zarekomendowano dodatkowe wietrzenie pojazdów – poprzez otwieranie wszystkich drzwi szczególnie  przed odjazdem z początkowego przystanku.

  Zalecamy, po każdorazowym korzystaniu z komunikacji  publicznej, dokładne umycie rąk  wodą i mydłem oraz nie dotykanie nie umytymi dłońmi, mającymi styczność z uchwytami, poręczami, okolic błon śluzowych (okolice ust, nosa, oczu). To profilaktyczne działanie pomoże uchronić nas przed zakażeniem wirusem.

  Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

  Często myj ręce

  Często myj ręce używając mydła i wody. Dlaczego? Mycie rąk zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

  Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

  Zachowaj bezpieczną odległość

  Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

  Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

  Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

  Informacje dotyczące koronawirusa publikowane są przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na ich własnych stronach internetowych. Wśród publikowanych informacji znajdują się te jak uniknąć zagrożenia, jak chronić innych i gdzie szukać pomocy. Są to najlepsze źródła wiedzy na temat sposobów zachowania się w obecnej sytuacji.

  Tu szukaj informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie  oraz   https://gis.gov.pl/.