Trasy przejazdu

  Linia 211 Rzeszów - Woliczka

   

  Rozkład obowiązujący od 01.09.2020 r. 

  Kierunek Jazdy

  dni

  robocze

  Reszów - Woliczka przez Świlcze
  Woliczka - Rzeszów przez Świlcze