Trasy przejazdu

  Strona główna / Aktualności / Komunikat

  Komunikat

  2015-12-28

  OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

   

  załącznik 
   

  link do Dziennika Urzędoweg Unii Europejskiej:

  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461177-2015:TEXT:PL:HTML&src=0

  Zobacz także: