Trasy przejazdu

  2018

  Ogłoszenie 2018-09-24

  Ogłoszenie 2018-09-19

  Od 1 października 2018 zmiany w Cennikach

  Międzygminnej Komunikacji Samochodowej

   

  1. NOWA ULGA NA LINIACH MKS

  - KARTA SENIOR  - POW. 70 LAT

  • Nieograniczona ilość przejazdów  na cały rok
  • Przejazdy po terenie Gmin i  do/z Rzeszowa
  • Bilety dla Wszystkich Seniorów niezależnie od miejsca zameldowania
  • Uprawnienie nabywają Seniorzy, którzy ukończyli 70 rok życia
  • Postawą do przejazdów  jest wyrobienie imiennej karty elektronicznej  (SENIOR) w cenie 11 zł za rok

  2. Dodatkowe grupy uprawnionych do zakupu biletu socjalnego za 10 zł ważnego maksymalnie 365 dni :

  - Niewidoma osoba - ofiara działań wojennych

  - Kombatanci i osoby represjonowane oraz wdowcy i wdowy po nich

  - Inwalida wojenny i wojskowy / grupa inna niż I / Weteran  inwalida

  - Inwalida wojenny  i wojskowy/I - grupa  inwalidzka

  - Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego /I-grupa inwalidzka/ w podróży

  - Osoby niepełnosprawne - mieszkańcy gmin  ZG PKS - z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka, wraz z opiekunem na podstawie EM-karty osoby uprawnionej do ulgi)

  - Niewidomi mieszkańcy gmin ZG PKS wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe( wraz z przewodnikiem po 13 roku życia na podstawie EM-karty  osoby uprawnionej do ulgi)

  - Dzieci niepełnosprawne - mieszkańcy gmin ZG PKS - uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i policealnych   wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem, oraz do ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, domów pomocy społecznych ośrodków wsparcia, zakładów opieki zdrowotnej, poradni Psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej  (opiekunem na podstawie odrębnej EM-karty osoby uprawnionej do ulgi)