Trasy przejazdu

  Listopad 2015

  Komunikat 2015-11-30

  Informujemy Pasażerów MKS, iż w związku ze zmianą organizacji ruchu w Rogoźnicy od dnia  02.12.2015 r. komunikacja prowadzona będzie drogą powiatową  w Rogoźnicy przez nowo wybudowany łącznik.  


  Kursy linii 227 i 237 z oznaczeniem „LR” przez Rogoźnicę, Lipie, Wole Cichą i Zabajkę będą prowadzone zgodnie ze swoją trasą przejazdu z pominięciem strefy w Rogoźnicy  i ustanowionego tam przystanku tymczasowego dla w/w linii.


  W związku ze zmianą organizacji ruchu przystanek „Rogoźnica wieś” zostaje zlikwidowany.

  Komunikat 2015-11-18

  Informujemy, że od dnia 20 listopada 2015 roku  ulega zmianie organizacja ruchu przy przystanku Łukawiec szkoła.


  Autobusy z Rzeszowa do Czarnej i Łukawca zawsze będą zatrzymywać się na zatoce autobusowej przy wiacie przystankowej.


  Autobusy z Czarnej i Łukawca  do  Rzeszowa w godz. od 7 do 16 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będą wjeżdżać na przystanek Łukawiec szkoła 18  (zlokalizowany od strony szkoły)  bezpośrednio pod wiatę przystankową.


  Następnie na zatoce będą zawracać i wyjeżdżać w kierunku Rzeszowa.


  W  kursach z Czarnej i Łukawca do Rzeszowa do  godz. 7 oraz po godz. 16 obowiązywać będzie przystanek Łukawiec szkoła 17 zlokalizowany bezpośrednio przy drodze.