Trasy przejazdu

  2014

  Komunikat 2014-08-29

  Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że od 01.09.2014 r.  w dzień roboczy zostają wydłużone 4 kursy na linii 221 do przystanku Czarna GS (Dom Kultury) i z powrotem.
  Wydłużone kursy relacji:
  Rzeszów – Czarna z godz.: 6:00, 11:30, 13:30, 14:40
  Czarna GS – Rzeszów z godz.: 7:06, 13:01, 14:41, 15:51

  Komunikat 2014-08-28

  Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że z dniem 7 września br. wchodzi w życie nowa uchwała biletowa Związku Gmin PKS.
  Dla mieszkańców gmin związkowych zostają wprowadzone nowe  bilety samorządowe gminne w cenie 15 zł,  ważne 365 dni, na podstawie których mieszkańcy poszczególnych gmin mają  uprawnienia do nieograniczonej ilości przejazdów na terenie danej gminy w komunikacji MKS.