Trasy przejazdu

    2012

    Komunikat 2012-09-26

     Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że od 1 października 2012 r. ulega zmianie taryfa przewozowa na liniach MKS. Wprowadzone zostają nowe, atrakcyjne bilety rodzinne. Posiadacz biletu rodzinnego będzie mógł podróżować bez ograniczeń, a także wraz z członkami najbliższej rodziny (dzieci i współmałżonek) bez dodatkowych opłat w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 17:00 oraz w soboty, niedziele i święta przez całą dobę bez ograniczeń czasowych.  Dla mieszkańców terenu Związku Gmin ceny biletów jednoprzejazdowych oraz biletów okresowych normalnych pozostają na dotychczasowym poziomie.
    Nowy cennik biletów zamieszczony został w zakładce ceny biletów.