Trasy przejazdu

  2012

  Komunikat 2012-08-28

  Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że od 1 września 2012 r. uruchomione zostaną 2 nowe połączenia na liniach MKS:  Rzeszów – Boguchwała – Lutoryż, Rzeszów – Boguchwała – Mogielnica. 
  Rozkłady jazdy zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.zgpks.rzeszow.pl  w zakładce rozkłady jazdy.

  Komunikat 2012-08-21

  Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że od 27 sierpnia 2012 roku na liniach MKS zostaje wprowadzony do sprzedaży bilet miesięczny sieciowy normalny  objęty ulgą handlową. 
  Zasady wprowadzenia i stosowania ulgi:
  -  Ulga zostaje ustalona w wysokości odpowiadającej nominalnej cenie biletu miesięcznego trasowanego w strefie miejskiej w sieci komunikacyjnej MPK – Rzeszów.
  Przykład:
  Cena biletu sieciowego normalnego         -           151 zł    /wg taryfy przewozowej Związku Gmin PKS/
  Cena biletu trasowanego w mieście          -           78 zł     /wg taryfy MPK Rzeszów/ 
  Koszt nabycia biletu w kasie PKS               -        73 zł     /151 zł minus 78 zł = 73 zł/