Trasy przejazdu

    2010

    Komunikat 2010-09-27

    Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że od dnia 1 paździenika 2010 r. ulega zmianie rozkład jazdy linii 202 i 214. Nowe rozkłady zostały zamieszczone w zakładce -  rozkłady jazdy.

    Komunikat 2010-09-15

    Informujemy Pasażerów, że od dnia 27 września 2010 r. rusza ponownie sprzedaż biletów na terenie gmin.