Trasy przejazdu

    2010

    Komunikat 2010-07-23

    Dnia 1 września 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich.