ZG PKS

 

 

Aktualności

Komunikat

2015-12-31

Informujemy Pasażerów że w dniu 31.12.2015 r. (Sylwester) nie będzie wykonany kurs na linii 238 o godz 22.15 z Zabratówki do Rzeszowa

Komunikat

2015-12-28

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

załącznik 

 

link do Dziennika Urzędoweg Unii Europejskiej:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461177-2015:TEXT:PL:HTML&src=0

Komunikat

2015-12-22

Informacja o kursowaniu autobusów w okresie świątecznym:

24.12.2015r.  ( Wigilia ) – autobusy kursować będą jak w dni robocze za wyjątkiem kursów oznaczonych literką  „g”  „(g)”  i „m”.
 
28 – 30.12.2015 r.  –  autobusy kursować będą jak w dzień roboczy z pominięciem kursów szkolnych z oznaczeniem  „S”   

31.12.2015 r.  ( Sylwester ) –  autobusy kursować będą jak w dni robocze za wyjątkiem kursów oznaczonych literką „m” i "S". 

Komunikat

2015-12-15

Informujemy Pasażerów, że od 1 stycznia 2016 r. uruchomiona zostaje nowa PROMOCJA – „ZOSTAW SAMOCHÓD – KUP BILET” na bilety miesięczne i okresowe (30-dniowe) w komunikacji zwykłej PKS i MKS dla nowych klientów PKS w Rzeszowie.

I MIESIĄC – 70 % zniżki od ceny biletu normalnego,
II MIESIĄC - 55 % zniżki od ceny biletu normalnego,
III MIESIĄC – 40 % zniżki od ceny biletu normalnego,
IV MIESIĄC – 25 % zniżki od ceny biletu normalnego,

- Promocja w zakresie biletów miesięcznych i okresowych dla nowych klientów dotyczy osób, którym nigdy wcześniej nie wydano EM-karty lub co najmniej przez 6 poprzedzających miesięcy nie korzystały z EM-karty na podstawie biletów miesięcznych i okresowych.

Bilety z ulgą ustawową oraz bilety wieloprzejazdowe nie są objęte promocją.

- Terminy obowiązywania promocji:
- pierwszy bilet z ulgą 70 % może zostać wydany najpóźniej z datą obowiązywania do 30 czerwca 2016 r.,
- ostatni bilet z ulgą w wys. 25% może zostać wydany najpóźniej z datą obowiązywania do 30 września.

- Dopisanie strefy miasto Rzeszów do w/w biletów jest możliwe wyłącznie w przypadku wykupu biletu do dworca.

Komunikat

2015-11-30

Informujemy Pasażerów MKS, iż w związku ze zmianą organizacji ruchu w Rogoźnicy od dnia  02.12.2015 r. komunikacja prowadzona będzie drogą powiatową  w Rogoźnicy przez nowo wybudowany łącznik.  


Kursy linii 227 i 237 z oznaczeniem „LR” przez Rogoźnicę, Lipie, Wole Cichą i Zabajkę będą prowadzone zgodnie ze swoją trasą przejazdu z pominięciem strefy w Rogoźnicy  i ustanowionego tam przystanku tymczasowego dla w/w linii.


W związku ze zmianą organizacji ruchu przystanek „Rogoźnica wieś” zostaje zlikwidowany.

Trasy przejazdu